Då Skaraborgs sjukhus ville strama åt poängsystemet, som bland annat gav högre ersättning för obekväm arbetstid, valde Kommunal att sätta ner foten. Den 11:e januari avslutades därför kollektivavtalen för Kommunals ambulanssjukvårdare i Skaraborg. Monica Malmkvist var med och fattade beslutet.

–Självklart är målet att vi ska kunna mötas och hitta ett nytt och bättre kollektivavtal så snart som möjligt. Men det är viktigt att visa att vi inte går med på sämre villkor.

Att kollektivavtalet upphört påverkar också personalens pauser. Tidigare har ambulanssjukvårdarna haft måltidsuppehåll vilket innebär att de får ta paus när de hittar en lucka i arbetet. Måltidsuppehållen sker på betald arbetstid. Men nu när kollektivavtalen sagts upp får personalen istället rätt till en halvtimmes obetald rast varje arbetspass. Men det är något som inte fungerar i dagsläget, berättar Monica Malmkvist.

–För att ambulanspersonalen ska kunna ta ut en rast måste det finnas en rast-koordinator på SOS alarm som kan ha överblick och säga till de olika ambulanserna när de kan ta rast. Men som det ser ut nu finns ingen rast-koordinator. Så i praktiken blir det som förut, att personalen får ta paus om de själva hittar en lucka.

Så det betyder att rasten kan avbrytas när som helst?

– Ja, det gör det. Om det kommer in ett larm måste ambulansen åka på det. Annars skulle det ju behövas en ersättande ambulans för varje team som tar paus. Men de resurserna finns inte.  

Vilka krav kommer ni att ställa på ett nytt kollektivavtal?

För det första är en halvtimmes rast per arbetspass alldeles för lite. Vi kräver minst 45 minuter. Vi vill också ha ett bra poängsystem som ger ordentlig ersättning för obekväm arbetstid. Dessutom tycker vi att eftersom personalen löser bemanningen och lägger scheman själva, så ska de ha ersättning även för det arbetet.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.