Enligt kollektivavtalet har alla kommunanställda rätt till akuta läkarbesök och två besök hos mödravården på betald arbetstid. Många kommuner tillåter dessutom andra typer vårdbesök, enligt Tidningen Visions enkätundersökning.

69 procent av de 182 kommuner som svarat på enkäten ger möjlighet till akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. 45 procent tillåter mammografi, 43 procent att den anställda ger blod och 23 procent att den anställda tar PSA-prov för prostatacancer.

Ett positivt exempel i undersökningen är Vindelns kommun, som har beslutat att ge klartecken för alla typer av vårdbesök.

– Vi la ned mycket tid på att diskutera vilken typ av vård man kunde få på betald arbetstid. Dessutom fanns det olika tillämpningar i olika verksamheter, så det upplevdes som orättvist.  Det var helt enkelt en energitjuv, säger Göran Dahle, personalstrateg i Vindeln, till Tidningen Vision.