SVAR: Eventuellt avgångsvederlag är inte reglerat i något centralt kollektivavtal, så det behöver du diskutera med ditt lokala Kommunal. Frågan är varför du är sjukskriven och varför arbetsgivaren inte kan tillhandahålla tjänsten du går på. Arbetsgivaren har allmänt ett ansvar för rehabilitering av en sjuk arbetstagare och denna rehabilitering måste vara avslutad innan man konstaterar att arbetstagaren inte kan utföra tidigare arbetsuppgifter. Därefter ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning för att se om det finns annat arbete som personen kan utföra. Först efter dessa åtgärder kan det bli aktuellt med ett avslut av anställning. Det som är skrivet här är en mycket kortfattad beskrivning. I verkligheten kan en process ta flera år beroende på sjukdomens karaktär.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal