SVAR: Så kallad kompledighet brukar man vanligen ta ut när verksamheten tillåter det och allmänt räknar man då timme mot timme utan att blanda ihop timmar och dagar.  Men jag blir nyfiken på om det ser likadant ut för dina arbetskamrater. Hur är arbetsmiljön? Är bemanningen tillräcklig? Har du en heltidsanställning? Dessa frågor kan ditt lokala Kommunal hjälpa dig med.

Eventuellt har ni, förutom det centrala kollektivavtalet, ett lokalt avtal som reglerar frågan om komptid. Reglerna kan också se olika ut i olika kollektivavtal, vilket ert lokala Kommunal också känner till. 

Ameli Andersson,
ombudsman