SVAR: Arbetsplatsträffar, avdelningsmöten och liknande ska vara schemalagda och utgör en del av de ordinarie arbetsuppgifterna. Då gäller samma regler som när du reser till arbetet en vanlig dag. Det vill säga, du får själv stå för kostnaden. Men om vissa belopps- och tidsgränser överskrids har du möjlighet att göra avdrag för kostnaden i din deklaration.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal