SVAR: Man konverteras efter tre års sammanlagd anställningstid räknat på en femårs­period, vilket gäller om man haft blandade anställningar som vikariat och allmän visstidsanställning. Har du bara haft vikariat ELLER allmän visstidsanställning under hela anställningstiden konverteras anställningen vid två års sammanlagd anställning. Eftersom jag inte vet exakt vilken form dina anställningar haft, ska du vända dig till ditt lokala Kommunal för närmare besked.

Generellt sett blir man konverterad på det arbete man har och den tidsbegränsade anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Har arbetsgivaren missat konverteringen kan det bli fråga om en annan anställning och det kan också bli fråga om ett skadestånd. Tänk på att du alltid har företrädesrätt till återanställning efter ett års sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren!

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal