Under filmens knappt fem minuter berättar tre röster från sjukvården om situationer som både kan ge dålig arbetsmiljö och hota patientsäkerheten. Vad gör man när en patient faller? Hur håller man bra hygien när man ger sjukvård i hemmet? Hur hinner man dokumentera när man måste springa från den ena patienten till den andra?

Filmen är inte tänkt att ge alla svar, däremot att sätta igång samtal och vara en hjälp att starta ett lokalt arbete med arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Filmen heter ”Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö” och finns på Youtube.