SVAR: Utan en bra kontroll risk­erar människor att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Inför en ny lönebidragsanställning ska Arbetsförmedlingen kontrollera förhållandena på arbetsplatsen och samråda med berörd facklig organisation. Facket har kunskap om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljön och om det finns tidigare anställda med återanställningsrätt. Allt detta är av betydelse för Arbetsförmedlingens rimliga beslut. Om lönebidragsanställningen förlängs är Arbetsförmedlingen dock inte skyldig att samråda med facket.

Tyvärr fungerar inte samrådet bra nog. Arbetsförmedlingen brister i genomförandet och det är oklart om synpunkter tas tillvara. Kommunal och LO centralt och lokalt arbetar för att få samrådet att fungera som det är tänkt.

Frågan är om det skett ett samråd när du fick en lönebidragsanställning första gången eller vid de andra två anställningarna. Om inte, känner ditt fack inte till din lönebidragsanställning. Kontakta dem för samtal!

Anita Lundberg,
ombudsman på Kommunal