Det var i juni 2012 som en kvinnlig djurvårdare i 30-årsåldern blev dödad när hon arbetade ensam i varghägnet. Efter olyckan ändrade djurparken rutinerna så att ingen närkontakt sker mellan vargar och människor, varken anställda eller besökare.

Nu åtalas både Kolmårdens djurpark och dess dåvarande zoologiska chef Mats Höggren för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död. Kammaråklagare Jan Olof Andersson yrkar på böter om 4 miljoner kronor.

Under en presskonferens säger han att brottet är grovt eftersom djurvårdaren gjort ett risktagande av allvarligt slag och att den zoologiska chefen gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag.

Han säger också att utredningen, som varit mycket noggrann och dragit ut på tiden, visar att det redan före olyckan funnits ett stort antal tillbud och olyckor. Två gäster har blivit bitna och personal har känt sig hotade av vargarna.

– Det borde ha väckt frågor om djurparkens arbetssätt, säger Jan Olof Andersson.

– Brottet anses grovt eftersom det föreligger ett medvetet risktagande eller försummelse av allvarligt slag.

Kammaråklagare Linda Schön säger:

– Det är arbetsgivaren som ytterst har ansvar för arbetsmiljön. Ansvaret kan delegeras och det har gjorts i det här fallet till den högre chefen.

Hon pekar på att det som bland annat brustit är skriftliga riskbedömningar, att se till att anställda har tillräcklig utbildning och information om risker, att personalen arbetat ensamma och inte utrustats med larm som någon kunnat svara på.

Kriminalinspektör Anders Wallberg säger att dödsorsaken är de skador som vargarna orsakat. Enligt Anders Wallberg var kvinnan ifråga inte rädd för att gå in till vargarna, men det fanns annan personal som uttryckt oro över att göra det.

– Jag är ingen vargexpert men de som är det har sagt att socialiserade vargar kan vara farligare för människor än vilda vargar, säger åklagare Jan Olof Andersson.

De tilltalade förnekar brott.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.