Det har under flera års tid varit sjuksköterskebrist i Östergötland. Nu vill regionen locka fler sjuksköterskor genom att höja ersättningen för arbete på kvällar, nätter och helger. Satsningen kostar 80 miljoner kronor och ska införas under 2016. Samtidigt blir undersköterskorna helt utan någon ökad ersättning för obekväma arbetstider.

Linda Toresand är kommunalare och arbetar som undersköterska på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. När hon hörde om satsningen blev hon arg, och bestämde sig för att göra något.

– Jag är inte en sådan person som kan sitta tyst om jag ser en orättvisa. Jag förstår att det behövs en satsning för att få in fler sjuksköterskor. Men då är det bättre att satsa på höjd grundlön eller arbetstidsförkortning. Det här blir så tydligt en satsning som diskriminerar en grupp.

Hittills har mer än 1200 personer skrivit under namnlistan, och fler tillkommer hela tiden. Den 16:e februari har Kommunal kallat till möte med regionrådet Mats Johansson (S) för att diskutera satsningen. Då ska namnlistan lämnas över tillsammans med ett brev som Linda Toresand skrivit.

– Det känns bra eftersom många medlemmar som skrivit under listan kommer att vara med på det mötet. Vi är många som står tillsammans i det här och tycker att det är fel.

Linda Toresand menar att risken är att osämjan på arbetsplatserna ökar om satsningen genomförs som den ser ut nu. Men även många sjuksköterskor har skrivit under protesten.

– På vår avdelning stöttar vi varandra till 100 procent. Vi vet att både undersköterskor och sjuksköterskor gör ett jättejobb. Det är fel att skilja på folk och folk, att säga att någras tid är mer värd än andras.