Och de som tvingas utföra kontrollerna är i vissa fall kommunalare. Bussförare hos exempelvis Swebus och Nettbuss Express berörs av de nya reglerna.

Inte många timmar efter att Sverige infört sina id-kontroller, gjorde grannlandet Danmark samma sak. Med hänvisning till vad som redan skett i Sverige ansåg danskarna att de inte kunde göra på annat sätt och dominoeffekten var ett faktum.

Vad kan komma för gott ur detta tokiga beslut? Massor av pengar läggs på kontroller. Kontroller som ibland ska utföras av kommunalare på arbetstid utöver övriga arbetsuppgifter. Många arbetsgivare och anställda har också tyckt att instruktionerna för hur id-kontrollerna ska gå till har varit otydliga. För den som gör fel har det också påtalats att det i värsta fall kan bli frågan om att företaget får betala 50 000 i böter.

Att som anställd tvingas utföra en arbetsuppgift som är otydlig under hot om att det du gör kan leda till böter för din arbetsgivare försätter de anställda i en extremt pressad situation. 

Och kanske är Danmark bara det första av flera länder som kommer att följa efter. Sverige har i så fall startat en dominoeffekt av id-kontroller i Europa. Tyska tidningar har redan skrivit spaltmeter om vad de kallar Nordens omsvängning i frågan om öppna gränser och välkomnandet av flyktingar. Det är sorgligt, dumt och kostsamt för vårt land.

Vi har haft folkvandringar i alla tider, ofta med krig eller miljö som anledning till långa förflyttningar för stora grupper av människor. Miljöforskare talar om att vi framöver kommer att få se många människor flytta på grund av klimatförändringar. Stängda gränser och id-kontroller borde tillhöra det förflutna, inte nutiden och framtiden.

Ibland handlar ledarskap om att se att ett beslut är fel och att ha modet att våga ompröva beslutet. Detta är ett sådant tillfälle. Ta bort id-kontrollerna och använd i stället pengarna till ett bättre mottagande av de som flytt kriget och lyckats ta sig till vårt land.

Illustration: Magnus Bard