I arbetslivet är det framförallt tre faktorer som minskar risken för Alzheimers sjukdom. Dessa är lång utbildning, chefsjobb, och så något som forskarna kallar för ”work complexity”. Det innebär att arbetet är utmanande för hjärnan. Och det kan arbete i omsorgen vara.

– Något av det mest komplexa är att interagera med patienter på ett bra sätt, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid Örebro universitet.

Men för att arbete med människor ska ha en skyddande effekt bör det vara positivt.

– Har man ett intresse och engagemang för dem man vårdar så blir det bra. Konflikter och irritation är inte en bra form av hjärnarbete, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Konflikter skapar istället stress, som motverkar de goda effekterna.

Arbete med maskiner kan också vara komplext, men det sänker inte risken för alzheimer på samma sätt som arbete med människor. Och ett rutinartat arbete där man inte behöver anstränga hjärnan så mycket ger inte något skydd mot sjukdomen.

Fysisk aktivitet minskar risken, så alla arbeten där man rör på sig bidrar till skyddet mot sjukdomen.

Arbeten där man utsätts för elektromagnetiska fält ökar risken något. Exempel på sådana yrken är svetsare, elektriker och lokförare.

– Det finns en viss riskökning, men vi vet inte varför. Men jämfört med rökning är det en liten riskökning.

Lars-Gunnar Gunnarsson påpekar att den sammanlagda effekten av allt man gör är viktigast. Den som inte har så många skyddsfaktorer i sitt arbete kan försöka kompensera för detta på sin fritid.

Andra levnadsvanor spelar också roll. Den som är överviktig har en ökad risk, men kan minska sin risk genom att äta mycket frukt och grönsaker.

– Den viktigaste riskfaktorn är rökning. Den fördubblar risken, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom drabbar hjärnan. Bland annat försämras minnet.
Sjukdomen är vanligast hos äldre människor. I västvärlden är mindre än en halv procent av 65-åringarna drabbade, och 20 procent av 90-åringarna.