Utredningen är ett resultat av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om vinster i välfärden. Vänsterpartiet fick då igenom att det ska göras en utredning med uppgift att ta fram ett förslag om meddelarskydd i verksamheter som till övervägande del är offentligt finanseriade.

Det ska nu därför utredas om meddelarskyddet kan stärkas även för privat anställda i andra verksamheter än inom skola, vård och omsorg. Detta kan till exempel gälla personal inom kollektivtrafiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017. Utredningen leds av Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Meddelarskydd innebär att arbetsgivare inte får straffa den som lämnar uppgifter för publicering i media, eller forska efter källan om den som talat med media vill vara anonym.