Jag läser intervjun i Kommunalarbetaren med min och Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Hon talar om en kultur av vidlyftighet som hon blivit en medlöpare till men lägger skulden till detta på den avgångne kassören Anders Bergström. 
En person som hon utmålar både som ”en varm person bakom rollen” som hon varit rädd för. Hon låter oss förstå att Anders Bergström har varit den starke i toppen, som fått igenom både det ena och det andra. Att Lyran och Metropol Palais var Bergströms projekt och att hon som ordförande, trots sin magkänsla, vikit ner sig för den starke mannen. Det är att försöka utmåla sig själv som ett offer för omständigheterna. Annelie har känt på sig att det inte var rätt men ändå böjt sig för Anders som hade ”mycket större mandat”. 
 


 

LÄS OCKSÅ: Annelie Nordström i stor intervju

 

Vad det säger om Annelie Nordström som ordförande reflekterar hon inte över men berättar om hur hon faktiskt har stoppat både en slags julfest för pensionerade ombudsmän och deras makar och en vart-tredje-års-resa till Italien för alla ombudsmän. 
Hon slår sig även för bröstet med att hon faktiskt avskaffade all alkoholförtäring vid enhetsmöten när hon var enhetschef. 
 


Under sina år som ordförande har hon koncentrerat sig på att utveckla den fackliga verksamheten, förbättra Kommunals anseende, bli arbetsplatsnära och rekrytera fler medlemmar. Det har hon lyckats med, men samtidigt har hon blundat för oegentligheter, slöseriet med medlemmarnas pengar och skyller det hela på tradition och kultur. 
 


 

DEBATT: Hela ledningen borde avgått direkt

 

Det är det som stör mig så mycket i hennes sätt att resonera, ena sekunden utmålar hon sig som en frälsare av Kommunal som stark och modigt tagit alla strider. 
Det har hon gjort och varit gentemot arbetsköparsidan men … 
Nästa sekund är hon ett offer för tradition, kultur och Anders Bergström. 
 


Hon visar även en insiktslöshet som är besvärande. Annelie anser att hon absolut kan se sina forna arbetskamrater i ögonen, att hon har fått nog med spö nu. 
Hon säger att medlemmarna ”tror” att hon är korrumperad och förstår inte att medlemmarna faktiskt anser att hon har låtit sig själv korrumperas. 
 


Annelie Nordström ser sig själv som kapten på ett skepp och trots att hon styrt det rakt mot ett isberg, knäckt masterna på det och förlorat en stor del av besättningen, vägrar att lämna över rodret till någon annan. 
Envist tänker hon försöka styra skeppet i hamn. Jag anser att det bästa Annelie Nordström skulle kunna göra nu är att lämna över rodret till en interim-ledning och avgå nu, inte i maj. För medlemmarnas skull. För Kommunals skull.

 

Lovisa Loan Sundman