Kommunal stämde Nobina för brott mot kollektivavtalet och brott mot semesterlagen. Men Arbetsdomstolen håller inte med i  Kommunals tolkning av bussbranschavtalet.

Där står inte uttryckligen att helger i anslutning till semesterns början eller slut ska vara betalda fridagar för dem som arbetar oregelbundet lördag och/eller söndag.

Arbetsdomstolen slår också fast att semesterlagen ger rätt för dem som arbetar oregelbundet helg att vara ledig lördag och söndag i anslutning till semesterns början och slut. Men det står inte i lagen att denna ledighet ska vara betalda fridagar.

Tidigare år har Nobina tillämpat Swebusavtalet som innebär att förarna fick betald ledighet helger direkt före och direkt efter sommarsemestern.

Nobina började från 2013 tillämpa en tolkning av ett annat avtal, Bussbranschavtalet. Bolaget krävde då att de som vill vara ledig vid så kallad kranshelg måste ansöka särskilt om detta och då betala för ledigheten i form av kompensationsledighet, tjänstledighet utan lön eller semester.

Kommunal protesterade men tvisten kunde inte lösas utan hamnade i Arbetsdomstolen.

Domstolen grundade bland annat sin dom på Nobinas argument att Kommunal inte kan ha ansett att Bussbranschavtalet ger medarbetarna rätt till betald ledighet vid kranshelg. Detta eftersom Kommunal i de två senaste avtalsrörelserna har velat förtydliga avtalets skrivningar om ledighet vid kranshelger.

Per Svensson, ombudsman hos Kommunal, håller inte med om att förbundet medgett att nuvarande avtal inte ger rätt till betald ledighet vid kranshelg.

– Vi har hela tiden menat att avtalet innebär just detta, men att det har varit problem med att en del bussföretag valt att tolka avtalet på fel sätt. Därför ville vi ha ett förtydligande vilket Sveriges Bussföretag säger nej till.

Per Svensson tillägger att han är förvånad över att Kommunal inte vann i Arbetsdomstolen.

– Nu får vi analysera domen, se vad den får för konsekvenser och fundera på hur vi går vidare.

I kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Kommunala Företagens Samorganisation, KFS, har Kommunal fått med en tydligare skrivning och ledighet vid kranshelger:

”Om inte annat överenskommes mellan arbetsgivare och arbetstagare ska semesterledighet om möjligt förläggas så att den börjar dag efter fridag och slutar dag före fridag”.

Per Svensson kan inte nu säga om Kommunal kommer att kräva att den skrivningen också ska tas med i Bussbranschavtalet.

– Det får vi ta ställning till när vi har analyserat domen, säger han.