Malmö Stad införde Vita jobb vid upphandling. Fackliga ombudsmän anlitades av kommunen för att kontrollera att entreprenörer följer kontraktsvillkoret, att betala löner och villkor enligt kollektivavtal.

Svenskt Näringsliv anmälde projektet till Konkurrensverket och menade att facket inte kan ägna sig åt myndighetsutövning. Dessutom menar Svenskt Näringsliv att det är fel att facket får tillgång till bokföring och annan redovisning som företagen vill hålla hemlig.

Konkurrensverket säger i sitt beslut att kommuners myndighetsansvar aldrig kan läggas över på någon annan. Däremot kan kommuner ge uppdrag till fackförbund eller andra att för kommunens räkning utföra den granskning kommunen vill ha utförd.

Kommunalrådet Andreas Schönström (S) i Malmö är mycket nöjd med Konkurrensverkets beslut.

– Det är glädjande att Konkurrensverket slår fast att det är fullt möjligt och juridiskt riktigt för oss att fortsätta med vår Vita Jobb-modell. Nu kör vi vidare och tar hjälp av facket för att kontrollera att våra entreprenörer följer de krav vi ställer enligt kollektivavtal.

Enligt Andreas Schönström används Vita Jobb-modellen vid ett 20-tal genomförda upphandlingar och har varit till stor nytta för att kontrollera att entreprenörerna har schysta villkor för sina medarbetare.

Snart kommer Malmö att genomföra en stor upphandling av färdtjänst.

– I taxibranschen finns problem med svart arbetskraft, obetalda skatter och dåliga villkor för förarna. Jag är glad att vi tack vare Vita jobb-modellen också i den upphandlingen kan följa upp våra krav om schysta villkor. Utan samarbetet med våra fackliga kamrater hade vi inte klarat detta, säger Andreas Schönström.

Svenskt Näringsliv är inte lika glada över Konkurrensverkets beslut.

I ett pressmeddelande säger arbetsgivareorganisationen att beslutet ändå är en delseger. Detta eftersom Konkurrensverket slår fast att det enda som får kontrolleras i Vita Jobb-projektet är löner, skatter och arbetsgivareavgifter.

Och att detta är en begränsning i jämförelse med vad de fackliga kontrollanterna har haft för befogenheter på uppdrag av Malmö Stad.

Men något sådant står inte i Konkurrensverkets beslut. Där står att de som upphandlar har stor frihet att ställa krav om villkor enligt kollektivavtal och sociala krav, så länge som detta är rimligt utifrån vad som upphandlas. Hänsyn måste också tas till den begränsade rätten att ställa villkor enligt Utstationeringslagen.

– Vi vill i alla fall tolka beslutet som en delseger vad gäller rätten att kontrollera företagen, säger Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringslivs expert på offentlig upphandling.

Det finns en oro hos Svenskt Näringsliv över att Vita jobb-modellen kommer att sprida sig till fler kommuner efter Konkurrensverkets beslut.

Ellen Hausel Heldahl säger att de välkomnar kontroll och kontrollanter vid upphandling. Men att detta ska ske i en dialog mellan den som upphandlar och leverantören, utan inblandning av fackliga ombud som kontrollerar verksamheten.

– Med dialog behövs inte  Vita Jobb, det hoppas jag upphandlande myndigheter noga tänker igenom, säger Ellen Hausel Heldahl.