Avdelningen har tidigare krävt att Annelie Nordström och hela förbundsstyrelsen avgår.

Men avdelningens ordförande Zara Leghissa ville inte då svara på om uppmaningen gäller att Annelie Nordström och förbundsledningen ska avgå omedelbart eller vid nästa kongress i maj.

– Jag vill avvakta förbundsstyrelsens besked i eftermiddag, sa hon i går innan Annelie Nordströms presskonferens.

I dag gör alltså avdelningsstyrelsen ett nytt uttalande där den förklarar att tidsvinsten uteblir och att det inte är ekonomiskt försvarbart att kalla till en extra kongress två månader innan den ordinarie kongressen.

”Nu ska Kommunal Norrbotten ta framtiden i anspråk och blicka framåt med det fackliga arbetet, ägna tid och kraft till medlemmarna och förtroendevalda där medlemmarna är i centrum och den viktiga avtalsrörelsen som står för dörren”, skriver avdelningen i sitt uttalande.