– Det är mycket positivt att fler arbetsgivare har heltidsfrågan högt på dagordningen. Utvecklingen mot att fler jobbar heltid har varit för långsam, vilket i huvudsak beror på de stora skillnaderna mellan arbetsgivarna, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

Jämfört med 2012 har heltidsbesluten i kommunerna ökat från 48 till 57 procent. Antalet landsting/regioner som fattat beslut om heltid har dubblerats från 7 då till 14 nu.

Det finns en baksida också. I ungefär var sjätte heltidskommun ökar delade turer, enligt undersökningen. Men det kan röra sig om ännu fler. 50 procent av kommunerna svarar vet ej på frågan om delade turer.

Undersökningen genomfördes våren 2015. 238 av 290 kommuner har svarat (82 procent) och 19 av 20 landsting/regioner.