På presskonferensen meddelade förbundsordförande Annelie Nordström att hon avgår och lämnar sitt uppdrag vid kongressen i slutet på maj.

Det betyder att hon nu har berättat att hon inte ställer upp för omval och att valberedningen nu måste påbörja sitt arbete med att hitta en ny ordförande som kan företräda medlemmarna.

Det är en viktig och svår uppgift som ligger framför valberedningen, för förbundet blöder. Under de senaste dagarna har närmare 10 000 medlemmar valt att lämna förbundet efter Aftonbladets avslöjanden. En stor del av missnöjet har handlat om att några personer i ledningen bott gratis på Marholmen, och på att förbundet drivit krog, något som många medlemmar tyckt har varit för långt bort från den fackliga kärnverksamheten. Medlemmarna har också varit upprörda över att Kommunals ledning har varit så osynliga under den värsta krisen som förbundet gått igenom. De har med några få undantag tackat nej till att medverka media och istället suttit instängda på förbundskontoret.

Och även om Annelie Nordström under presskonferensen presenterade en åtgärdsplan som förbundsstyrelsen beslutat om på sitt möte under dagen, är det nu en lång väg för förbundet att gå för att återupprätta förtroendet.

 

LÄS OCKSÅ: Annelie Nordström avgår i maj

 

Annelie Nordström sade på presskonferensen att enigheten om åtgärdspaketet var stor i styrelsen och att vissa förändringar redan påbörjats. Bland annat berättade hon att de redan beslutat att alla styrelsemöten ska vara alkoholfria. I åtgärdsplanen finns tydligt angivet att policys och riktlinjer ska ses över, att lägenheterna och hur de hanteras ska gås igenom samt att den osunda kulturen som funnits i delar av förbundet ska städas bort. ”Vi måste komma ihåg att Kommunal är medlemmarna, vi måste kunna se medlemmarna i ögonen och garantera att allt vi gör och alla beslut vi fattar är bra för medlemmarna, det ska vara vår gyllene regel”.

Förbundet kommer också att utvärdera vilka verksamheter Lyran ska driva och i vilka former det ska ske. De ska också inleda en plan för att avveckla restaurangen på Sveavägen.

Här har fackförbundet hörsammat många medlemmars vädjan om att fundera över vad som ska ingå i den fackliga kärnverksamheten.

Att Kommunal under den senaste veckan har fått utstå så mycket kritik beror på det som framkommit i Aftonbladets artiklar, men det har också att göra med att förbundets medlemmar under lång tid varit väldigt stolta över sitt förbund som haft tydliga värderingar och stått upp för allas lika värde, för kvinnor och de med tuffast arbetsvillkor och lägst löner. Förbundet har också tagit avstånd mot porr och haft en hög moralisk svansföring. Därför blir fallet så mycket större och granskningen så mycket hårdare när det framkommer att man inte i alla delar levt som man lär.

Men sedan är det också viktigt att tänka på att avslöjandet inte hade kunnat komma vid ett sämre tillfälle för lågavlönade LO-medlemmar. Mitt i avtalsrörelsen som redan innan detta hände såg ut att bli den tuffaste på länge. Man bör därför vara medveten om att Kommunals kris också utnyttjas av arbetsgivare och andra som vill facket illa.

 

LEDARE: Det här måste Kommunal göra

 

Under de senaste dagarna har fokus med all rätt varit på allt som inte varit bra i förbundet, men det finns också mycket som fungerar bra. De förtroendevalda har gjort ett fantastiskt jobb och de som arbetat med avtalsrörelsen har lagt ner ett gediget arbete, bland annat har de lyckats skapa opinion för att höja undersköterskornas löner. Ute på arbetsplatser i hela landet hjälper skyddsombud och arbetsplatsombud medlemmar varje dag med fackliga frågor.

För att stå starka i avtalsrörelsen krävs ett stort förbund med många medlemmar och med en ledning som nu visar att de menar allvar med att rätta till allt som tagits upp i åtgärdspaketet som presenterades idag. Detta är viktigt för att klara förbundet ur krisen och för att på längre sikt återskapa förtroendet hos medlemmarna. Det är också av största vikt för hela fackföreningsrörelsen att detta görs klokt.

I maj håller förbundet kongress och en stor del av åtgärdspaketet ska vara klart redan i april. Nu återstår att se om den externa revisionen och alla förändringar som ska göras kan få medlemmarna att känna samma stolthet över sitt förbund igen. Det är viktigt för att stå starka i avtalsrörelsen och för att alla de som har de lägsta lönerna och de tuffaste jobben inte ska bli förlorare utan vinnare.