LÄS OCKSÅ: Lenita Granlund: ”Strejkviljan är hög”

 

Kommunals krav:

◗ Minst 661 kronor i genomsnitt per månad och heltidsanställd.
◗ Minst 400 kronor extra till alla undersköterskor i genomsnitt per månad och heltidsanställd. (Med undersköterskor avses arbetstagare som genomgått vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande).
◗ Lägstalöner och samtliga ersättningar höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna.
◗ Den högre lägstalönen (20 120 kronor) ska ges direkt efter utbildning, kravet på ett års sammanlagd anställning skrotas.
◗ Det centrala avtalet ska ha tydligare skrivningar om lokal lönebildning, där ska bland annat ett erfarenhetstillägg ingå.
◗ Tidsplan för heltid införs, i den ingår en översyn av delade turer, helgtjänstgöring, arbetstidens förläggning och bemanning.
◗ Visstidsanställning konverteras till tillsvidareanställningar efter 721 dagar räknat på en femårsperiod. Både vikariat och allmän visstidsanställning ska räknas.
◗ Bilaga J som reglerar jourarbetet ersätts med en ny bilaga.
◗ Lägstalöner införs för anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att avtalet som reglerar villkoren, BEA, ses över.
◗ Karensavdraget begränsas till 8 timmar för personliga assistenter.
◗ Räddningstjänsten ska ha rätt till storhelgstillägg fler dagar.
◗ Regel i avtalet om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist för personliga assistenter.
◗ Ettårigt avtal.

 

LÄS OCKSÅ: ”Yes!” – kravet väcker jubel på vårdgolvet

 

SKL:s krav:

◗ Tillsvidareavtal eller en lång avtalsperiod.
◗ Lokal lönebildning.
◗ Ingen individgaranti.
◗ Inga bestämmelser om lägstalöner.
◗ Mer flexibla anställningsvillkor och större möjlighet till lokal anpassning.
◗ Anpassa bestämmelser om ob-ersättning.
◗ Enklare bestämmelser om arbetsbrist. Tydligare koppling mellan verksamhet där arbetsbristen uppstår och turordningskretsen.
◗ Ägna uppmärksamhet åt att villkor i avtal stödjer jämställdhet.
◗ Anpassa avtalen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

 

LÄS OCKSÅ: SKL vill ha flexiblare villkor