Jag är medlem i Kommunal sedan början av mitt yrkesliv. Jag har följt i min fars fotspår och arbetar som förtroendevald. Avslöjandet om oegentligheter i Kommunal kom som en kalldusch. Detta är en fullt utvecklad skandal och jag känner mig sviken av det förbund som jag har så mycket att tacka för.

När man handskas med andras pengar, och i detta fall våra förhållandevis lågavlönade medlemmars pengar, måste man vara otroligt försiktig. Inget får satsas utan att tåla en undersökning och medlemmarnas fulla insyn. Rykten om gratis logi på Kommunals konferensanläggningar är tråkiga, ingen vet hur mycket som är medvetet eller enbart slarv. För mig är ändå den värsta satsningen Metropol Palais som tydligen läckt ut pengar och som inte går ihop med Kommunals ideologi. Kommunal ska satsa på sina medlemmar och inte på något som jag ser som en lyxkonsumtion för utomstående. Även fester med dyra krognotor sticker i ögonen. Annelie Nordström säger att man ska se över alkoholpolicyn inom Kommunal. Jag hoppas på ett framtida beslut där var och en själv får bekosta sin spritkonsumtion.

Det senaste avslöjandet gäller lägenheter som inte kommit ut på öppna marknaden och innehas främst av styrelseledamöter i Kommunal. Det är en sak om de bor i Kommunals lägenheter som en löneförmån under tiden de uppbär sin styrelsepost. Detta ska givetvis beskattas. Det är en helt annan sak om de får och i sin tur kan byta dessa lägenheter vidare och därigenom sko sig på Kommunals medlemmars bekostnad. Jag kan inte sätta ord på mina känslor inför dessa avslöjanden. Vill knappast tro att det är sant.

De förtroendevalda i Kommunals styrelse har djupt skadat förtroendet för förbundet. Många medlemmar har rasat och hotat att lämna Kommunal. Om någon ska lämna Kommunal så är det de som missbrukat sitt förtroende, och inte våra medlemmar som betalar och därmed har rätt till hjälp och trygghet! Skandalen kommer vid en kritisk tidpunkt då vi står i början av en ny avtalsperiod. Våra förtroendevalda har dessutom kämpat hårt för att värva medlemmar och ser nu sitt arbete raseras genom denna förtroendekris. Denna skandal kan endast återupprättas med en ny ledning där lojalitet och respekt för medlemmarna ska vara ledord. Dessa återkommande avslöjanden kan inte ursäktas med ett löfte om att se över verksamheten. Det krävs krafttag för att visa att Kommunal är ett förbund som kan handskas med oegentligheter och att detta inte tolereras i vårt förbund.

Detta är en skandal i toppskiktet av Kommunal, och vi som är längre ner i kedjan måste visa att vi inte står bakom de oegentligheter som förekommit. Den som tiger samtycker, och ingen medlem får tro att vi förtroendevalda i avdelningarna ställer oss bakom en styrelse som missbrukar sitt förtroende. Vi arbetar hårt för att våra medlemmar ska få bra arbetsvillkor och en sund arbetsmiljö och nu är det dags att visa att vi är ETT Kommunal. Tillsammans är vi faktiskt starka och enskilda personers obetänksamheter ska inte få färga eller söndra oss andra. Skaka av er, sträck på er och tala om för alla att vi är Kommunalare och vi är stolta för det!

Ylva Månsson