På Kommunals hemsida finns frågor och svar med anledning av Aftonbladets granskning av Lyran och förbundsledningens agerande.

Där sägs att medlemsavgiften betalas efter inkomst, i sex avgiftsklasser från 101 till 575 kronor per månad.

Avgiftsklass 3 innebär en medlemsavgift på 278 kronor i månaden. Av dessa pengar går 78 kronor till lokal facklig verksamhet, som facklig utbildning för medlemmarna, lokala förhandlingar och annat stöd till medlemmarna på arbetsplatserna.

Utöver det går 121 kronor till den centrala fackliga verksamheten, som centrala förhandlingar med arbetsgivare, tvisteförhandlingar, centralt arrangerade utbildningar, opinionsbildning. Av dessa 121 kronor går 7.50 kronor till Kommunalarbetaren.

Medlemsförsäkringarna kostar 88 kronor i månaden. De består av hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, kompletterings-TGL (livförsäkring), barngrupplivförsäkring samt inkomstförsäkring för dem som är med i a-kassan.

Tidigare uppgav Kommunal på sin hemsida att motsvarande 1 krona och 33 öre av medlemsavgiften investerades i konferensbolaget Lyran år 2014. Den uppgiften togs senare bort.

– Vi tog bort den för att kontrollräkna att siffran stämmer. När vi gjort det kommer vi att redovisa på nytt på hemsidan hur mycket som har investerats i Lyran, säger pressekreterare Robin Ljungqvist.