I ett uttalande till förbundsledningen skriver sektionens styrelse till förbundsledningen och alla sektioner i Kommunal Väst:

”De senaste dagarnas avslöjanden av oegentligheter och tvivelaktiga agerande inom förbundsledningen har fått kraftigt negativa konsekvenser för vårt dagliga fackliga arbete. De problem som förbundsledningen ställt oss inför måste på ett skyndsamt sätt avslutas genom att ansvariga tar konsekvenserna av agerandet”

Jan Strömqvist menar att det inte räcker med att förbundskassören Anders Bergström har avgått. Alla ansvariga i förbundsledningen borde enligt honom ta konsekvensen av den så kallade ”Kommunalskandalen”.

– Det är i alla fall medlemsyttringen hos oss. Skandalen med lägenheterna och annat tar ju också bort fokus från det fackliga arbete vi måste bedriva för våra medlemmar.

Just nu försöker sektionen väcka opinion mot förslaget att sälja ut Göteborgs Spårvägar (se separat nyhetsartikel), men frågan drunknar i den uppmärksamhet som skandalen i Kommunal har väckt i och utanför förbundet.

– Vårt fackliga arbete drabbas av detta.

Efter avslöjandena om skandalen har omkring 5 000 medlemmar lämnat Kommunal.

– Vi har ju lagt ned ett väldigt arbete på att värva fler medlemmar. Och så händer detta som gör att vi tappar så många medlemmar, säger Jan Strömqvist med en suck.

Han vill att förbundsledningen nu snabbt tar konsekvensen av sitt agerande.

– Jag tror att det blir väldigt svårt för ledningen att sitta kvar och göra ingenting som om inget har hänt. Det här måste lösas så snart som möjligt med tanke på avtalsrörelsen och det fackliga arbete som vi behöver bedriva med full kraft, säger Jan Strömqvist.