I uppdraget ingår hur banor för tåg och rälsbuss ska fungera bättre utanför de stora stråken samt att titta på lösningar för till exempel samåkning, anropsstyrd kollektivtrafik och bilpooler.

Förslagen ska redovisas i en delrapport senast den 30 november i år samt i en slutrapport senast den 30 november 2017.