I ett pressmeddelande säger Kommunal att Anders Bergström får 78 procent av sin månadslön på 72 389 kronor fram tills att han fyller 60 i november 2018. Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande bekräftar det:

– Ja, Anders har ett trygghetsavtal som tecknades när han blev vald in i förbundsledningen. I hans fall har han 78 procent av hans lön fram till den dagen han blir pensionär vid 60 år, så det är 34 månader.

Annelie Nordström sa vid pressträffen att det skulle bli en förhandling. Har det varit det?

– Det är så här att först är ett trygghetsavtal tecknat när man går in i förbundsledningen, så att det ska finnas någon form av trygghet. Det som hon åsyftade då var att vi kände av med förbundsstyrelsen, som är motpart i det här fallet, att trygghetsavtalet gällde.

Och det tyckte förbundsstyrelsen?

– Ja, absolut. Det är ett avtal som är tecknat.

Är det här rimligt utifrån det som hänt?

– Rimligt eller rimligt. Någon form av trygghet har man när man sitter i en förbundsledning. Anders har inte gjort något brottsligt. Det är de regelverk vi har.

Har ni övriga ledamöter i förbundsledningen samma villkor?

– Ja.

Det var ingen förhandling med Anders Bergström om det här?

– När man tillträder förbundsledningen så tecknas ett trygghetsavtal mellan den det gäller och förbundsstyrelsen. I det här fallet så har de delegerade som sköter det. Sedan när man var överens om att det var det som gällde så skrevs protokoll mellan förbundsstyrelsen och Anders med hjälp av vår personalenhet.

Hela förbundsstyrelsen deltog i beslutet?

– Nej, förbundsstyrelsen utsett en delegation.

Vilka ingår i den?

– Det är Håkan Nilsson, Maj Karlsson och Anne-Li Rosengren.

De tog det här beslutet igår?

– Ja, de gjorde ett protokoll att det var det trygghetsavtal som Anders har haft som gällde. Jag  är personalansvarig från ledningen, jag var med och höll ihop det. Men jag ingår inte i delegationen, den är helt förtroendevald.

Var det någon som reserverade sig?

– Nej, det här avtalet finns, det är det trygghetsavtal som man tecknar när man går in. Det är det som är tecknat, det upprättades ju inte i går. Vi ville stämma av att det verkligen var OK.

Hur tror du att medlemmarna uppfattar det?

– Ja, det är den ordning vi har. Någon form av trygghet ska även en förbundsledning ha. Och man har tyckt att det här varit rimliga nivåer.

Hur tror du medlemmarna reagerar på att Anders, som själv säger att han skadat Kommunal, får med sig så mycket pengar när han slutar?

– Anders har ju talat om hur han ser på det. Men det är inte så att det är något brottsligt, den ordning vi har haft och den trygghet som har funnits och i det här fallet löstes trygghetsavtalet ut.

Men vilka förutsättningar har Kommunal när förbundet går in i avtalsrörelsen med det här i bagaget?

– Jag hoppas ju verkligen att vi kan göra en riktigt, riktigt bra avtalsrörelse som ska gynna alla våra medlemmar.

 

LÄS OCKSÅ: Anders Bergström lämnar Kommunal

 

Maj Karlsson är förbundsstyrelseledamot och ordförande för avdelning Öst bekräftar att delegationen var enig om att trygghetsavtalet skulle gälla:

– Ja det var enigt. Det är det avtalet vi har i förbundet. Det är det som gäller.

Hade ni någon diskussion?

– Den kan jag inte kommentera.

Du tycker att det är rimligt?

– Ja, vad som är rimligt och inte rimligt i en sådan här situation är jättesvårt att ta ställning till. Det är klart. Men med den diskussionen landade vi i det avtal som finns.

Varför?

– Det har jag ingen kommentar till.

Hur tror du medlemmarna uppfattar det här?

– Ja, det är nog säkert på olika sätt man uppfattar det här och vet jag att våra medlemmar är arga och besvikna. Det är klart att det säkert kommer att bli reaktioner.

Du känner att du kan stå upp för det här beslutet?

–Ja det får jag göra när vi kommit så långt att vi beslutat om det.

Hur känns det i magen?

– Jag kan säga att det är inget som känns bra i magen just nu. Nu gäller att hantera varje fråga som kommer på bästa sätt. Men det är klart att en sådan här situation är väldigt jobbig, om det är som Aftonbladet beskriver Kommunal. Men vi gör ju mycket bra jobb också, det många som tycker det. Många förtroendevalda jobbar hårt med att flytta fram medlemmarnas frågor och det är klart att det här är ett bakslag.

 

LÄS OCKSÅ: Kassören bodde gratis på Marholmen

 

Även Håkan Nilsson, förbundsstyrelseledamot och ordförande för en av Kommunals sektioner i Umeå, deltog i gårdagens beslut.

Är det självklart att ett trygghetsavtal gäller i det här läget?

– Ja, det är det beslut vi har fattat. Jag har varit med och fattat det beslutet och har tyckt det.

Anders Bergström säger själv att han orsakat Kommunal skada, ändå får han mycket pengar efter att han slutat, är det rimligt?

– När jag tog beslutet så ansåg jag det.

Vad anser du i dag?

– Jag har inte hunnit sätta mig in i allt som hänt sista dygnet. Med uppgifter som jag hade då så tog jag det beslutet.

Har du hunnit grunna över det efteråt?

– Nej, jag har haft fullt upp, med medlemärenden.

Men hur tror du medlemmarna reagerar, först orsakar han Kommunal skada och sedan får Anders Bergström betalt för det med förhållandevis mycket pengar jämfört med vad medlemmarna får som vanlig lön?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget.

Är hans trygghetsavtal rimligt i förhållande till den skada han orsakat Kommunals varumärke?

– Jag vet inte hur man skulle räkna på en sådan skada i pengar.

Är beslutet rimligt utifrån medlemmarnas perspektiv?

– Det är det beslut som är taget. Det är mycket som inte är rimligt, det är mycket som är orimligt. Utifrån de fakta som vi hade då togs det beslutet.

Jag har ju uppfattat att du ofta står på de svagas och utsattas sida, hur ser du på dig själv?

– Jag anser fortfarande att jag står på de svagas sida.

Kunde du sova i natt?

– Nej, jag har haft svårt att sova i flera nätter, det kan jag erkänna. Men det är inte bara den här veckan. Jag har svårt att sova när jag försöker hjälpa medlemmar som förlorar jobbet också. Det är den fackliga vardagen.

Kommunalarbetaren har utan resultat sökt förbundsstyrelseledamot Anne-Li Rosengren för en kommentar.