Han har också haft förbundets ekonomi som ett ansvarsområde och det var därför naturligt att han efter Aftonbladets avslöjanden tog konsekvenserna och avgick.

I dag har Aftonbladet också skrivit om att Kommunal har lägenheter i Stockholm där ledning, enhetschefer och anställda har kunnat få hyreskontrakt. Att förbundet har lägenheter beror på att många förtroendeuppdrag inneburit att de som anställts haft sin familj och sitt boende på annan ort i Sverige. För att kunna arbeta fackligt har de behövt ett boende nära arbetsplatsen. Att äga fastigheter har samtidigt varit en investering där man liksom flera andra fackförbund och organisationer har valt att äga bostäder för att få mer pengar till medlemmarnas strejkkassa. Här har Kommunal liksom flera andra fackförbund valt att förena investeringar med att göra jobbet för förtroendevalda möjligt.

Men tillsammans med Aftonbladets övriga avslöjanden kan det kanske vara svårt att hålla huvudet kallt och se skillnaden på kloka investeringar, mer dumdristiga satsningar och rena misstag.

Många medlemmar har hört av sig till KA efter Aftonbladets avslöjande. De har varit arga, besvikna och ledsna. Några har sagt att de funderar på att lämna förbundet, men många har också sagt att det nu är viktigare än någonsin att stanna kvar och försöka påverka Kommunal att ta tag i det de behöver rätta till. Eftersom det är de nästan 520 000 medlemmarna som är facket, finns det också i en demokratisk organisation möjligheter att påverka och förändra. Men då krävs förstås att medlemmarna stannar kvar. För att få dem att göra det behöver förbundet nu visa att de inte bara ber om ursäkt för det som hänt, utan att de också är beredda att förändras.

För att lyckas med denna krishantering krävs att förbundet nu satsar alla krafter på att återvinna medlemmarnas förtroenden. Det tycks ha funnits en sorts privilegiekultur där delar av ledningen har unnat sig sådant som inte vanliga medlemmar kan unna sig. Denna kultur måste försvinna. Sedan måste bra värderingar och kloka beslut prägla organisationen uppifrån och ner med höga krav på ledningen att ha bra etiska kompasser. För den som har makt måste också vara väldigt ödmjuk.

För att återvinna medlemmarnas förtroende måste förbundet också:

 Vara tillgänglig och svara på frågor

 Se över reglerna för representation, särskilt när alkohol finns med i bilden

 Tillsätta en extern revisor som ser över handelsbolaget Lyran och övriga verksamheter

 Se över vilka verksamheter som är förenliga med den fackliga kärnverksamheten

 Avveckla restaurangen på Sveavägen

 Se över policys och normer för hur man agerar

 Arbeta långsiktigt med att leva som man lär

 

Här medverkar Susanna Lundell i Aftonbladets morgonsändning: