Med anledning av de senaste händelserna inom Kommunals förbundsledning anser vi i Klubb 7 på Stockholm vatten AB det nödvändigt att reagera. Det är inte förenligt med Kommunals värderingar och kultur att man uppträder på det sätt man visat prov på från den högsta ledningens sida.

Om bara bråkdelen av det som uppdagats i Aftonbladet och övrig press är sant är det mycket allvarligt och tyder på en röta inom den svenska fackliga rörelsen. Att en någon gång deltar vid en fest eller ett uppsluppet evenemang må vara hänt och väl unnat de som dagligen strider och jobbar för medlemmarnas bästa, men det som nu avslöjats påvisar något utöver det vanliga. När förbundsledningen sedan bemöter kritiken mot det inträffade uppvisas en arrogans som är häpnadsväckande, och som på ett omvänt sätt ställer medlemmarna till svars för sina reaktioner.

Det är både osmakligt och pinsamt. Den enda försvarbara handling som kan mildra detta haveri och återupprätta tilltron är omedelbar avgång från förtroendeuppdragen. Sitt inte kvar och riskera att medlemmarna begår massavhopp! Det var tillräckligt ansträngande att rekrytera nya medlemmar som situationen var innan denna skandal. Att nu därtill bemöta kritiken vi får från såväl anslutna som icke-anslutna i denna fråga tar så mycket energi och engagemang att man nästan helt tappar lusten att fortsätta med det fackliga arbetet. Vi får ofta synpunkter på allt för hög fackavgift och att rättfärdiga och förklara den tar mycket tid, men det leder oftast till förståelse eftersom den ger medlemmen förmåner, bygger på rättvisetänkande och stödjer de med lägre löner inom kollektivet. Nu blir det svårt att försvara den förklaringen eftersom den uppenbarligen inte längre överensstämmer med verkligheten. När inte förbundsledningen lever som den lär kan vi inte längre räkna med medlemmarnas förtroende.

Att låta Anders Bergström göra sorti är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Därför blir vår vädjan till de i Kommunals ledning som inte klarar av att visa solidaritet eller att urskilja vad som är lämpligt uppträdande och förhållningssätt i så utsatta och granskade positioner att AVGÅ!  

Kommunal Klubb 7 på SVAB