Att det är förhållandevis låga löner i den offentliga sektorn märks inte bara i kommunalaryrkena. Vision har räknat på vad IT-tekniker, ekonomer och personalchefer förlorar på att jobba kommunalt jämfört med privat.

För alla tre yrkena skiljer många tusenlappar i månaden i medellön. Störst är skillnaden för IT-teknikerna, som förlorar nästan 5 miljoner kronor under ett arbetsliv på 30 år på att jobba kommunalt.

– För att komma tillrätta med de ojämställda lönerna är det nödvändigt att de anställda i kvinnodominerade sektorer under ett antal år får ett större lönepåslag än de anställda i mansdominerade sektorer, säger Visions ordförande Veronica Magnusson i ett pressmeddelande.