SVAR: Man ska inte behöva bli kallad för ”gnällig” för att man påpekar orimligheten med ett sådant arbetspass som du beskriver.

Reglerna om hur arbetstid får förläggas finns både i arbetstidslagen och i kollektivavtalet. Grunden är att man som arbetstagare har rätt till elva timmars dygnsvila varje dygn. Ditt lokala Kommunal vet om det finns något lokalt kollektivavtal som reglerar frågan, så jag tycker du ska kontakta dem. De kan dessutom hjälpa dig att ta upp frågan med din chef.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal