SVAR: Den 17 december 2014 omvandlades din dåvarande tidsbegränsade anställning till en tillsvidareanställning hos kommunen. Du är sedan dess tillsvidareanställd med en sysselsättningsgrad på 67.25 procent. En arbetstag-are kan inom ramen för anställningen sättas att utföra olika arbetsuppgifter och även acceptera att tillfälligt ”gå upp i arbetstid”, för att till exempel täcka upp för annan frånvarande personal. 

Du skriver att du sedan 17 december 2014 har arbetat 85-100 procent, alltså mer än 67.25 procent. Den tid du arbetat utöver 67.25 procent ska, såvitt jag kan bedöma, ersättas som så kallat fyllnadstidsarbete enligt det kollektivavtal som gäller för kommunen. Du har fått lön för de 85-100 procent du arbetat, men eventuellt kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Du bör ta kontakt med facket på arbetsplatsen eller den avdelning inom Kommunal som du tillhör för att reda ut om du har en fordran på ersättning för fyllnadstidsarbete. 

När det gäller din fråga om anställningsavtalet är det alltid bra att ha ett dokument där det framgår vad som gäller för anställningen. Mitt råd är att du nu begär att få skriva under ett anställningsavtal där det framgår att du är tillsvidareanställd på 67.25 procents sysselsättningsgrad. Avslutningsvis vill jag säga att det faktum att kommunen meddelade dig åtta månader för sent tyder på allvarliga brister i personalrutinerna.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, expert på lagar, avtal och rättshjälp