SVAR: Den så kallade omvandlingsregeln/ konverteringsregeln i las innebär att en arbetstagare som haft vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, automatiskt ska få en tillsvidareanställning. Samma gäller för arbetstagare som haft en allmän visstidsanställning.

Enligt las räknas tiderna för vikariat och allmän visstidsanställning var för sig, men på det kommunala området får tiderna läggas samman. Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser gäller nämligen att en arbetstagare som haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt mer än tre år under en femårsperiod automatiskt får en tillsvid­areanställning. Tid som tillsvidareanställd får inte räknas. För din del innebär detta 720 dagar som antingen vikarie eller i allmän visstidsanställning, alternativt 1080 dagar med vikariat och allmän visstidsanställning sammanräknat. 

Du skriver att du inte var vikarie de 545 dagarna du var tidsbegränsat anställd när förskolan var nyöppnad. Enligt las är de tillåtna formerna för tidsbegränsad anställning allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och anställning efter 67 års ålder. Om du inte var vikarie dessa 545 dagar är min bedömning att du hade en allmän visstidsanställning. Det återstår då 175 dagars allmän visstidsanställning för omvandling enligt las. Alternativt kan du räkna samman de 545 dagarna med dina dagar som vikarie för omvandling enligt Allmänna Bestämmelser.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, expert på lagar, avtal och rättshjälp