SVAR: Enligt gällande kollektivavtal ska lägsta lön per den 1 november 2015 vara 20 125 kronor i månaden vid heltid. Att du med 28 års erfarenhet har 20 300 kronor i månaden låter mycket märkligt. Du ska genast kontakta ditt lokala fack för att få hjälp i ärendet. 

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal