SVAR: Du skriver att du har en tillsvidareanställning. Det innebär en trygghet, även om du får olika placeringar. Varken lagen om anställningsskydd eller det centrala kollektivavtalet säger något om att du som tillsvidareanställd ska få en viss schemarad. Jag tycker dock att du ska ta kontakt med Kommunal lokalt för att med dem diskutera möjligheten att förändra din situation.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal