SVAR: När man är timvikarie får man som regel en ny anställning vid varje tillfälle man arbetar. Mellan dessa anställningar har man ingen arbetsskyldighet och det finns inget i lag eller kollektivavtal som reglerar att man ska finnas tillgänglig när man inte har en anställning. För mig låter det som att er arbetsgivare har oerhört kort framförhållning. Förmodligen skulle frågan om korta vikariat behöva lösas på ett annat sätt, exempelvis via en pool. 

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal