SVAR: Det är arbetsgivaren som bestämmer vid nyanställningar, men den fackliga organisationen har att bevaka att det går rätt till. Exempelvis ska inte någon som har ett upparbetat företräde bli förbigången och ingen sök­ande ska bli diskriminerad utifrån diskrimineringslagen. Exakt hur denna bevakning går till kan se lite olika ut. Kontakta gärna ditt lokala Kommunal för mer information om anställningsrutinerna hos din arbetsgivare.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal