SVAR: Frågan är om din arbetsgivare gör rätt eller fel. Hur ser fördelningen av tjänster ut hos din arbetsgivare? Vilka tjänst­er är barnskötartjänster och vilka är förskollärartjänster? Det här är uppgifter som Kommunal lokalt bör ha ordning på. 

Men eftersom du varit anställd under mer än ett år hos din arbetsgivare har du en företrädesrätt i varje ”mellanrum” mellan dina anställningar. Om det vid ett sådant tillfälle finns en ledig barnskötartjänst borde den kunna bli din. Kontakta ditt lokala Kommunal för hjälp.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal