2014 fanns det 18900 platser på de utbildningar som startade under året. 48400 personer sökte. Det innebär att det var 2,6 sökande personer på varje plats.

Om man bara räknar de sökande som var behöriga, så gick det 2 personer på varje plats.

Fler kvinnor än män sökte till Yrkeshögskolan. Men det var större andel av männen som kom in. 54 procent av de behöriga männen fick plats, mot 42 procent av de behöriga kvinnorna.

Den främsta anledningen till det var att kvinnor och män i stor utsträckning sökte olika utbildningar, och de utbildningar som kvinnor sökte var populärare. Kvinnor sökte oftare utbildningar inom till exempel ekonomi och sjukvård. Män sökte oftare IT- och teknikutbildningar.

För att en skola ska få starta en utbildning inom Yrkeshögskolan måste det finnas efterfrågan på arbetsmarknaden för yrket. Skolan får inte starta fler utbildningar till ett yrke bara för att det är många som söker.

På de områden som är mest aktuella för kommunalare var det högst söktryck inom hälso- och sjukvård. På teknikområdet var det lägre söktryck, och allra lägst var det på utbildningar inom lantbruk och trädgård.

Den enskilda utbildning som var svårast att komma in på var Lokförare. Där var det över 13 sökande per plats.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial yrkesutbildning som startade 2009. Sen starten har antalet utbildningsplatser ökat, men det har också antalet ansökningar per plats.