SVAR: Ja, du kan få ersättning för förebyggande rehabilitering utan att vara sjukskriven, så kallad förebyggande sjukpenning. Detta innebär att man får medicinsk behandling/ rehabilitering för att förebygga sjukdom, nedsättning av arbetsoförmågan eller för att förkorta sjukdomstiden. Man får då sjukpenning både för vanlig sjukvård och till exempel sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, handikapphjälpmedel, stödåtgärder och funktionsprövning.

För att ha rätt till ersättningen krävs att du får en medicinsk behandling som har ordinerats av läkare och som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Försäkringskassan behöver få ett medicinskt underlag som motiverar den förebyggande behandlingen, vad den går ut på och dess betydelse för den försäkrades nuvarande eller framtida arbetsförmåga.

För rätt till ersättning krävs också att behandlingen ingår i en plan som godkänts av Försäkringskassan. Planen kan godkännas även om den skickats in efter behandlingstidpunkten men före Försäkringskassans beslut, vilket slagits fast i domstol.

Du får förebyggande sjukpenning för tiden du inte kan arbeta på grund av behandlingen. Reglerna om karensdag gäller inte förebyggande sjukpenning, som alltså kan betalas ut från och med första behandlingsdagen. 

Diskutera frågan med din läkare! Utifrån det du beskriv­er låter det inte omöjligt att du kan beviljas förebyggande sjukpenning för att förhindra försämring av din sjukdom.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd