SVAR: Det finns ingen tidsgräns, så du kan anmäla din skada nu även om den inträffade för fem år sedan. Det går dock bara att få ersättning från Försäkringskassan sex år tillbaka i tiden och bevisläget är bättre om skadan anmäls direkt när den inträffat, särskilt vid olycksfall. Det kan vara svårt att hävda att man skadade sig för fem år sedan, men först nu väcker frågan. Utan medicinsk och annan dokumentation är det mycket svårt att visa omständigheterna kring skadan.

För att få livränta från Försäkringskassan räcker det inte att du skadat dig i arbetet. Du måste också ha nedsatt förmåga att skaffa inkomst i minst ett års tid. 

Du var sjukskriven och hankade dig sedan fram till pensionen. För tiden du var sjukskriven kan du få arbetsskadeersättning. Livränta kan du få fram till att du fyller 65 år.

Frågan är om ditt tunga lyft var ett olycksfall. I försäkringens regler är ett olycksfall en skada med inslag av något plötsligt och oväntat som kommer utifrån. Ett vanligt lyft utan oväntat element är alltså inget olycksfall även om du skadar ryggen. AFA trygghetsförsäkring prövar dina besvär bara om det är ett olycksfall eller om Försäkringskassan redan godkänt en arbetssjukdom. 

Om vi utgår från att lyftet var ett olycksfall, att det går att visa att sjukskrivningen orsakades av det och att dina besvär i dag beror på det kan du få ersättning från AFA för till exempel inkomstförlust och medicinsk invaliditet. 

Arbetsskador är bland de mer komplexa fallen både juridiskt och medicinskt, så du bör kontakta ditt lokala fack för ytterligare råd.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd