Under måndagen var första dagen med id-kontroller mellan Danmark och Sverige.

Hos bussbolagen Swebus och Nettbuss Express var det både externa företag och företagens egna bussförare som skötte id-kontrollerna.

Swebus skriver i ett pressmeddelande att första dagen gick bra utan några incidenter eller förseningar.

Även för Nettbuss Express gick det bra.

– Under de första turerna hade vi ingen som blev avvisad men senare under dagen hade vi någon, men det gick lugnt till, säger Nettbuss Express vd Mats Johansson.

I början av måndagen fotograferade Nettbuss Express id-handlingar, men efter att de hade fått besked från polisen om att det inte var nödvändigt för att bevisa att de genomfört id-kontroller, slutade de med det.

Både Nettbuss Express och Swebus anser att det finns för stora oklarheter om det är förenligt med personuppgiftslagen eller inte.

Vid id-kontrollerna vid tågen fotograferas däremot id-handlingar.