Var tredje kvinna över 85 år medicineras med antidepressiv medicin, oftast så kallade SSRI-preparat, som höjer halten av må bra-hormonet serotonin i hjärnan. Flera studier har dock visat att medicinen inte hjälper lika bra på äldre.

– Ju äldre man blir desto sämre effekt har medicinen. Men å andra sidan blir biverkningarna fler eftersom de gamla är så mycket känsligare, säger professor Yngve Gustafson från Umeå universitet till SVT:s Rapport.

Han påpekar att depressioner högre upp i åldrarna ofta beror på till exempel näringsbrist och ensamhet.

Äldre tar ofta tar en rad olika mediciner, vilken ökar risken ytterligare för biverkningar.

– I kombination med exempelvis Waran ökar blödningsrisken väldigt mycket, tillägger professor Yngve Gustafson.

På Socialstyrelsen pågår en översyn av riktlinjerna för hur vården ska använda sig av antidepressiva till äldre. Till SVT säger enhetschef Arvid Widenlou-Nordmark att forskningen kan leda till ändrade rekommendationer.

Som KA tidigare har skrivit om pågår ett arbete i flera kommuner med att få ner antalet mediciner i äldreomsorgen. Mer om det kan du läsa här.