Alla fackförbund inom Europafacket har inför jul fått ett brev från LO i Sverige.

I brevet uppmanas facken att ansluta sig till kampanjen för att få ett tillägg i EU-fördraget, ett socialt protokoll, som slår fast att fackliga rättigheter går före kapitalets och företagens frihet att röra sig över gränserna.

Protokollet skulle garantera rätten att ta till stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag verksamma i landet, enligt principen att i Sverige ska allt arbete utföras enligt svenska löner och villkor i svenska kollektivavtal.

Social dumping skulle inte längre kunna försvaras med att EU-rätten begränsar fackens rätt att agera mot dessa företag.

De fack som svarar ja på LO:s brev ska också förklara sig villiga att förankra kravet hos politikerna i sina respektive hemländer. Och LO har redan fått positiva svar.

– Den spanska fackliga centralorganisationen UGT och landets socialistparti är intresserade. Samtliga italienska fackliga centralorganisationer vill också vara med, liksom den portugisiska centralorganisationen UGT, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Efter nyår ska det portugisiska facket träffa det portugisiska socialistpartiet för att försöka få deras stöd. Partiet sitter för närvarande i regeringen och har stöd i parlamentet av två andra vänsterpartier.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att även brittiska TUC är intresserade av att vara med, och att de vill försöka påverka brittiska Labourpartiet att ställa upp.

Det blir i så fall en tuff utmaning för TUC. Senast frågan om garantier för fackliga rättigheter diskuterades på ett EU-toppmöte, 2009, stoppades förslaget bland andra av dåvarande Labourledaren och premiärministern Gordon Brown.

Sedan i höstas finns en överenskommelse mellan LO i Sverige, Österrike och Tyskland tillsammans med de socialdemokratiska partierna i dessa länder att i EU agera för ett socialt protokoll.

Den svenska statsministern Stefan Löfven har till och med inför valet lovat att stoppa varje förändring av EU-fördraget om det inte också finns med ett socialt protokoll.

Det löftet kan få stor betydelse eftersom det krävs att alla regeringar i EU-länderna är eniga för att en ändring av fördraget ska kunna göras. Fördragsändringar kan till exempel behövas om fler länder ska få ansluta sig som medlemmar i EU eller om det krävs institutionella förändringar för att rädda euron.

Tidigare har inte svenska socialdemokrater velat utnyttja möjligheten att som utpressning kräva ett socialt protokoll för att rädda EU:s ekonomi eller låta unionen växa genom att släppa in fler medlemmar.

För många länder är det också helt främmande att gå med på att EU skulle garantera fackliga rättigheter. Förutom Storbritannien gäller det bland annat regeringar i många Östeuropeiska länder.

– Men vi har inte bara stöd av vänsterpartier. Det finns också kristdemokratiska partier som vill ha ett socialt protokoll. De känner trycket från småföretagen som vill kunna konkurrera på lika villkor med företag från andra länder. Det gäller bland annat i Tyskland och Belgien, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO har drivit kravet om ett socialt protokoll sedan 2007 då EU-domstolen kom med sin Lavaldom som handlade om fackliga stridsåtgärder vid ett skolbygge i Vaxholm.

Domen slog fast att de fackliga stridsåtgärderna bara var tillåtna om det utländska företaget inte redan ger de anställda villkor som uppfyller kraven i Sverige om lägsta lön och andra minimiregler för bland annat semester och arbetstid.

Fackförbund har enligt EU inte rätt att strida för andra krav än minimivillkor när det gäller utländska företag tillfälligt verksamma i ett annat land.

Europafacket stöder LO:s krav om ett socialt protokoll. Vid styrelsemötet veckan före jul presenterade LO sin brevkampanj för att få ökat politiskt stöd för kravet.

Flera fackförbund lovade vid mötet att de skulle ansluta sig och försöka påverka politikerna i sina hemländer.

– Den nye generalsekreteraren, Luca Visentini, sa vid mötet att det är hög tid att kravet på ett socialt protokoll sätts högst upp på Europafackets dagordning. Så jag är optimist, jag tror att vi kommer att lyckas få igenom det, säger Karl-Petter Thorwaldsson.