Den 1 januari 2016 tas ett steg mot individualiserad föräldraförsäkring, när antalet dagar som inte kan överlåtas till den andra föräldern ökar från 60 till 90 dagar.

Den 1 februari avskaffas den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, som inneburit att sjukskrivna förlorat rätten till sjukpenning när de har varit sjukskrivna mer än 2,5 år.