– Vi reagerar mot de alltför höga nivåerna. Det motsvarar inte på något sätt de intäktsökningar våra medlemsföretag har haft. Och i vissa branscher, som personlig assistans, går företagen på knäna, säger Johan Mann, Vårdföretagarnas förhandlingschef.

Han avvisar också en generell satsning på undersköterskor.

– Vi tycker inte att generella lönepåslag för stora grupper är rätt väg att gå. Vi vill snarare se en utveckling mot mer individuell och lokal lönebildning. Och där har vi ett pågående projekt tillsammans med Kommunal som vi gärna vill fortsätta med.

Det var i våras som Kommunal och Vårdföretagarna tog fram ett gemensamt dokument om principerna för lönesättning.

Även heltidskravet kan bli svårt att svälja, inte minst för de mindre vårdföretagen, säger Johan Mann.

Ser du framför dig en besvärligare avtalsrörelse än vanligt?

– Jag tror att det blir en besvärlig avtalsrörelse generellt. Framför allt är det en stor skillnad i hur arbetsgivare och fack ser på nivåerna. Men det är risk för en stökig avtalsrörelse på många områden.

Om Kommunal och SKL kommer fram till undersköterskor ska få utöver märket, är ni inte tvungna att följa samma linje då med tanke på konkurrensneutralitet?

– Vi vill nog gärna se det som att vi tecknar våra avtal. Får vi ett sådant avtal på bordet får vi ta ställning till det då. Än så länge är det ju en hypotetisk fråga. Men vi följer naturligtvis avtalsrörelsen mellan Kommunal och SKL med stort intresse, säger Johan Mann.

Avtalen med Vårdföretagarna löper ut senare än SKL-avtalet. Avtalet för personlig assistans går ut den 30 juni och när det gäller vård och äldreomsorg gäller nuvarande avtal fram till i den 30 november.