Samma dag som Kommunal och SKL byter avtalskrav växlar också Facken inom industrin krav med Teknikarbetsgivarna. De facken är kritiska mot SKL och de sifferlösa avtal som gett högre löneökningar till tjänstemän och akademiker. Men Helené Fritzon ser ingen motsättning i att värna märket och ingå sifferlösa avtal som ger mer.

– Nej, märket är en modell för den rådande lönebildningen. Det är klart att det är viktigt att göra en bedömning av vad företagen tål, att vi ska klara konkurrensen och öka produktiviteten, att vi ska ha en väl fungerande ekonomi.

Det är grunden för Helené Fritzon.

– Utifrån det har vi att förhandla med varje organisation.

Helené Fritzon hänvisar till att det varit få strejker. Hon ser det som bevis för att det går att både värna industrins märke och ha sifferlösa avtal som ger mer till vissa grupper.

– De sifferlösa avtalen förlängs och nya tecknas, det gör att tron på den lokala lönebildningen fungerar hos oss.

Hon ser alltså helst sifferlösa avtal, gärna långa tillsvidareavtal.

När det gäller Kommunals krav på i genomsnitt 1061 kronor i månaden för en heltidsanställd undersköterska vill hon avvakta med kommentarer.

– Det är frågor som vi får diskutera när vi inleder förhandlingarna. Det vi konstaterar är att vi ser en annorlunda LO-samordning denna gången. Och vi har så här långt lite svårt att de vad den står för. Läget har nog aldrig varit så osäkert som det är nu, säger Helené Fritzon.

Kommunals krav på tydligare skrivningar i det centrala avtalet som ska gynna lokal lönebildning vill hon inte säga så mycket om i dagsläget, men välkomnar att facket vill prata om den lokala lönebildningen.

Helené Fritzon vill inte se en strejk.

– Jag hoppas verkligen inte att den här avtalsrörelsen ska leda till konflikt. Vårt ingångsvärde är att vi ser väldigt konstruktivt på att vi ska ha bra förhandlingar med Kommunal.

Utifrån det hänvisar hon till det arbete som SKL och Kommunal har för att öka antalet heltider i kommun och landsting.

– Vi skulle kunna öka antalet heltidstjänster i kommun och landsting med 25 000-30 000 tjänster årligen. Det är en realistisk nivå för att vi ska nå fram till en framtida arbetsmarknad där vi har en modern arbetsorganisation där våra tjänster annonseras och organiseras på heltid.