Regeringen vill minska antalet asylsökande som kommer till Sverige. Det är bakgrunden till att det i går röstades igenom ett förslag i riksdagen om att id-kontroller ska införas på tåg och bussar till Sverige. Det ska börja gälla den 4 januari och innebär att transportföretagen blir skyldiga att kontrollera om passagerare har giltiga id-handlingar innan de tar dem med till Sverige.

Det har fått hård kritik från Kommunal och Sveriges Bussföretag. Johan Ingelskog är chef på Kommunals avtalsenhet och säger att många är oroliga för att det ska innebära en ökad hotbild mot bussförarna – dessutom utomlands där inte samma säkerhetsapparat finns som i Sverige. Kommunal har flera tusen medlemmar som kör buss utomlands.

– Det är en jätteutsatt position att sitta ensam i en buss på någon hållplats i Tyskland och kanske neka en familj som är på flykt. Det är den situationen som våra medlemmar kommer att hamna i, säger Johan Ingelskog.

Han säger att det även finns stor risk för förseningar, som också påverkar arbetsmiljön negativt.

En stor del av kritiken handlar om att id-kontroller är myndighetsutövning och att det är omöjligt för bussförare att avgöra om ett pass från ett annat land är giltigt eller inte. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) sa i SVT i går att det inte handlar om att kunna avgöra id-handlingarnas äkthet och att ingen kommer att straffas för att ha råkat släppa igenom någon med falskt pass.

I propositionen står det dock att det ska kontrolleras om id-handlingarna är ”uppenbart falska”. I förordningen, som innehåller mer detaljer, står att transportören måste se till att den som reser med har giltig id-handling med fotografi.

Johan Ingelskog tolkar det som att det visst handlar om att avgöra om id-handlingar är korrekta eller inte.

– Jag läser inte propositionen som hon läser den uppenbarligen. I propositionen hänvisar man till den lagstiftning som gäller utanför Schengen och där gäller det att man har gjort en korrekt id-kontroll, säger Johan Ingelskog.

Bussarbetsgivarnas vice vd Anna Grönlund lutar åt samma tolkning.

– Vi är rädda för att Johan Ingelskogs uppfattning är rätt och korrekt. Men vi kommer inte ge några råd till våra företag förrän vi sett själva förordningen och föreskrifterna, säger Anna Grönlund.

Just nu förs samtal mellan Sveriges Bussföretag och Kommunal om hur situationen ska hanteras. En sak som diskuteras är om id-kontrollerna ska utföras av bussförarna eller extern personal.

De transportföretag som inte genomför id-kontroller ska få en sanktionsavgift på 50 000 kronor per transport där man brutit mot reglerna. Johan Ingelskog är orolig för att det kan drabba de enskilda bussförarna.

– Det är den oron som våra medlemmar har, att om de blir ålagda att kontrollera id och råkar kontrollera fel, så skulle det kunna ske att arbetsgivaren säger att du inte sköter ditt arbete.

Och Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag har inga lugnande besked på den punkten.

– Jag kan inte uttala mig om det i dagsläget. Det är en fråga som diskuteras i förhandlingar mellan oss och Kommunal och företagen, säger hon.

Än så länge är det mycket som är oklart kring hur id-kontrollerna praktiskt ska gå till. Men om det blir en arbetsuppgift för bussförarna kan de inte vägra att utföra den.

– Däremot har vi ju en arbetsmiljölag. Våra medlemmars liv och hälsa och säkerhet får inte åsidosättas, och det kommer vi bevaka väldigt noggrant, säger Johan Ingelskog.

Kommunalarbetaren har sökt infrastrukturminister Anna Johansson, men hennes pressekreterare hälsar att hon har sagt det som hon har att säga i frågan.