– Vi ser att det finns ett behov av att fortsätta, säger Hans Jansson, som lett Arbetsmiljöverkets projekt ”Unga i arbetslivet 2015”.

I projektet var hästbranschen prioriterad och Arbetsmiljöverket har under året besökt naturbruksgymnasier samt arbetsplatser inom trav, galopp, hoppning, dressyr, uppfödning och ridskolor. 257 arbetsplatser fick besök och 188 av dem fick krav på saker som måste åtgärdas, totalt 387 krav ställdes.

– Det som är dominerande är, inte oväntat, att man inte jobbar med arbetsmiljöfrågorna, man har inte kunskap och har inte ett systematiskt arbetsmiljöarbete igång.

Andra krav gäller lokalerna, till exempel att det ska finnas toaletter och duschar till arbetstagarna eller att ramper är för hala eller för branta. En hel del har fått krav som gäller minderåriga arbetstagare, att de ska få handledning och en särskild riskbedömning. Många har praktikanter eller ungdomar som gör obetalt arbete. En svårighet vid inspektionerna var att bena ut hur många anställda det egentligen fanns på arbetsplatserna, enligt Hans Jansson.

– De kan säga att ”vi har två anställda”, men det finns fler som utför jobb men inte får lön så det kan plötsligt finnas tio anställda. Det påverkar kraven på hur anläggningen ska se ut.

I projektet skulle det genomföras 800 inspektioner inom hästbranscher, restauranger, grönytor och kyrkogårdar.

Det blev bara 506 besök, varför då?

– Vi fick ta bort inspektörer som skulle granska 85 foderblandare i landet, det kapade resurser. Och projektet blev försenat, det var först efter sommaren som projektet kom igång, därför har man fått skära ner antalet inspektioner. Så fortsättningen blir en kompensation. 

Under en tvåårsperiod ska myndigheten inspektera 600 arbetsplatser och då bara i hästbranschen, som anses särskilt riskfylld.

Kommunalarbetaren gjorde i höstas en granskning som visade att svartarbete var vanligt, är det något som ni stött på?

– Första frågan var att ta reda på vilka som befann sig på arbetsplatsen och vilken roll de har. Det var absolut en fråga som vi ville ta med eftersom vi känner till att det kan finnas svart eller grå arbetskraft. Men om man annonserar om att man kommer så finns inte de personerna där. Det kan bli en fråga för nästa projekt om vi ska annonsera eller komma oanmält.

Även på restauranger och gröna jobb ställdes krav på systematiskt arbetsmiljöarbete, lokaler och introduktion av unga. Inom grönt arbete fick 101 och 134 arbetsplatser krav men antalet krav var färre än i hästbranschen, totalt 104.

– Det är ganska mycket i och för sig men hästnäringen har fler föreskrifter eftersom det är så brett arbete och då blir det också mer krav.