Men det hinner inte bli klart redan till årsskiftet.

– Cheferna tror att det kan bli klart strax före sommaren, säger Kenneth Dahlström.

Tanken är att en hel tjänst ska upphandlas där leverans och tvättning av kläder ingår samt förvaringsskåp. Dessutom ska personalen få vara med och tycka till om utformningen. Det som ska ingå är en väst, byxor och t-tröjor.

Som Kommunalarbetaren rapporterat tidigare är det från och med årsskiftet, obligatoriskt med arbetskläder för personal i hemtjänst, särskilda boenden och LSS-boenden.

Att Leksand nu fattat beslut om arbetskläder innebär en slutpunkt på en process som pågått i fyra år. Undersköterskan Madeleine Karlsson, då skyddsombud i Djura hemtjänst i Leksand, gjorde en så kallad 6:6a-anmälan som gick vidare till Arbetsmiljöverket, med krav om arbetskläder.

– Det här är en vinst både gentemot vårdtagarna och arbetsmiljömässigt, säger Madeleine Karlsson.

Två domstolar har slagit fast att personalen i Leksand har rätt till arbetskläder, men kommunen och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit frågan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte gett besked. Men kommunen väljer alltså att inte vänta på detta.

– Det känns ju jättebra så klart. Jag trodde ju aldrig att det skulle bli så här stort, säger Madeleine Karlsson.

Även personal på vissa typer av serviceboenden och LSS-boenden i Leksand blir berörda av det nya beslutet. På de särskilda boendena har arbetskläder funnits sen tidigare.