Europafackets styrelse beslutar i dag om en kampanj till stöd för fackliga rättigheter i EU.

I ett uttalande uttrycker Europafacket sin oro över att kommissionen i olika förslag bryter mot grundläggande fackliga rättigheter, bland annat i sin strävan att göra undantag för små- och medelstora företag från EU:s arbetsrättsliga direktiv.

EU har också varit pådrivande i spåren av eurokrisen att tvinga igenom beslut i medlemsländer som ogiltigförklarar kollektivavtal och hindrar förhandlingar eller stridsåtgärder kring löner och anställningsvillkor.

Finland, Estland, Storbritannien och andra länder har också på egen hand infört eller planerar att införa lagändringar som hindrar eller begränsar möjligheten till fackligt arbete.

Ett led i kampanjen är att varje ledamot i EU-parlamentet ska uppvaktas för att skriva på uppmaningen:

”Jag lovar att respektera fackliga rättigheter i EU”

Medlemsförbunden i Europafacket i varje land ska söka upp EU-parlamentariker från alla partier.

Men LO tänker inte kontakta de två Sverigedemokraterna i EU-parlamentet.

– Det vore att ge Sverigedemokraterna en legitimitet som jag inte vill ge dem, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO bedriver nu en kampanj mot Sverigedemokraterna som enligt Karl-Petter Thorwaldsson för en löntagarfientlig politik.

Han ser inga fördelar med att som ett led i den kampanjen tvinga partiet att förbinda sig att stöda de fackliga rättigheterna.

– Nej, tänk om de svarar ja. Då får de en plattform de inte förtjänar, säger han.