2011 infördes krav på att företag måste ha tillstånd för att bedriva personlig assistans. Över 1 000 bolag har tillstånd. Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ger tillstånd, och också kan dra in ett tillstånd om ett bolag missköter sig.

På fyra år har det skett sex gånger. I fyra av fallen har det berott på att bolagen varit inblandade i ekonomisk brottslighet. I de två andra fallen har IVO dragit in tillstånden efter lång tids misskötsel som inte upptäckts. När IVO i våras, efter tips från en privatperson, började granska före­taget Aktiv Service WTB visade det sig att företrädaren bott utomlands de senaste åren. Företaget och personer knutna till företaget har varit inblandade i domar som rört assistansfusk.

 

LÄS OCKSÅ: 346 stod utan lön efter konkurs

 

Lena Carp, inspektör på IVO som var med och fattade beslut om att dra in tillståndet för Aktiv Service WTB, säger att de inte fick kännedom om domarna där före­taget figurerade.

– Vi försöker ha kontakter med Försäkringskassan och Skatteverket, men det tar ett tag att utarbeta sådana samverk­ansrutiner och det fungerade kanske inte fullt ut i början, säger hon. 

Aktiv Service WTB hade även upprepade gånger låtit bli att betala in skatter och avgifter. Bolagets företrädare hade också privata skatteskulder som hamnat hos Kronofogden. Den ekonomiska misskötseln var en bidragande orsak till att tillståndet drogs in. 

Det gäller inte alla företag. KA:s granskning visar att i september i år fanns 47 företag med tillstånd att bedriva personlig assistans i Kronofogdens register. 18 av dem hade aktiva skulder, 29 hade haft skulder tidigare. Nästan alla rörde skatte­skulder. Några av företagen har gått i konkurs. Ett av bolagen är skyldigt staten närmare nio miljoner kronor.

Flera företag har upprepade gånger under flera års tid låtit bli att betala in skatter och arbetsgivaravgifter och gång på gång hamnat hos Kronofogden. 

För att få tillstånd är det inte tillåtet att ha skatteskulder. Men om ett företag får skatteskulder efter att det fått tillstånd, görs en helhetsbedömning. Om det exempel­vis handlar om en engångs­företeelse, summan inte är så stor och företaget sköter sig i övrigt, säger Lena Carp att man kan få behålla tillståndet.

– Men självklart är det så att om man inte betalar sina skatter så är det en stark indikator på att man inte är lämplig att driva ett företag. Lagstiftningen talar väldigt mycket om att man ska sköta sin ekonomi och redovisning på ett korrekt sätt.

47 företag har eller har haft skulder hos Kronofogden, vissa upprepade gånger och stora belopp. Det låter inte som undantag?

– Vi har självklart inte gjort lämplighets­prövningar på alla, så det kan ju vara sådana som vi inte har granskat än.

Stämmer ni inte av era register mot Skattev­erket?

– Jo, vissa avdelningar gör det var tredje månad och andra en gång i halvåret. Om vi har en lista på 50 assistansföretag som vi har tänkt granska, och fem av dem visar sig ha skulder, så är det kanske de vi väljer ut. Men jag kan inte svara på varför vi inte granskat de här företagen med skulder. 

Ni har dragit in sex tillstånd sedan kravet på tillstånd infördes 2011. Vad tycker du om den siffran?

– Det var först 1 juli 2013 som lagen skärptes så att vi fick i uppdrag att lämplighetspröva utifrån det som gäller ekonomin. Innan det granskade vi aldrig ekonomin. Det är först nu som vi har kommit på banan och lagstiftningen har börjat ge resultat. Utifrån det tycker jag att det är en rimlig siffra, säger Lena Carp.

Flera av företagen med skatteskulder har samtidigt fått nystartsbidrag från Arbets­förmedlingen. Det har man inte rätt till om det finns skulder. Ibland har företagen fått nystartsbidrag i perioder som de varit skuldfria, men i andra fall har ut­betalningarna gjorts precis när de haft skulder. I några fall har nystartsbidragen dragits direkt från skatte­kontot för att betala skulden. På Arbetsförmedlingen menar Leif Borén, som är ansvarig för nystartsjobb, att det kan handla om en eftersläpning i kontrollerna. 

– När vi fattar beslut om att en arbetsgivare ska få stöd för nystartsjobb gör vi en kontroll av om det finns skatteskulder som gått till Kronofogden. Sedan görs det också löpande kontroller en gång i månaden, säger Leif Borén.

Illustration: Stefan Lindblad

Företagens skulder

1 122 företag har tillstånd för att bedriva personlig assistans i Sverige:

18 företag har aktiva skulder hos Kronofogden på sammanlagt 13 520 822 kronor.
29 företag har haft skulder hos Krono­fogden.
6 företag har fått stöd för nystartsjobb samtidigt som de haft skatteskulder hos Kronofogden.
6 företag har blivit av med tillstånden.